AutoCAD 2D-3D

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

850.00฿950.00฿

สอน AutoCAD 2D-3D เนื้อหาระดับ เริ่มต้น-กลาง ประยุกต์ใช้งานจริง สอบถามปัญหากับผู้สอนได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,

หลักสูตร AutoCAD 2D-3D ระดับเริ่มต้น-กลาง

สอนและอธิบายทุกคำสั่งในงานเขียน 2D Drawing และ Solid 3D Modeling พร้อมวีดีโอ และแบบฝึกหัด  ที่ให้คุณเริ่มต้นเขียนแบบ 2D-3D Drawing ได้อย่างดีเยี่ยม

วีดีโอตัวอย่าง

ยอดวิว 267,560 ครั้ง

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร AutoCAD 3D สามารถใช้ได้กับโปรแกรมตั้งเวอร์ชั่น 2007-ปัจจุบัน โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเน้นพื้นฐานการฝึกเขียนแบบ 3D Modeling และปรับแต่ง Solid Modeling เพื่อออกแบบงาน 3D ให้ได้ตรงตามความต้องการ 

สิ่งที่เตรียมก่อนเข้าสู่บทเรียน

 • ติดตั้งโปรแกรม AutoCAD ลงในคอมพิวเตอร์
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เนื้อหาบทเรียน AutoCAD 2D

บทที่ 1 มือใหม่หัดเขียน

Autocad 2D Basic

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. ประเภทของไฟล์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
 2. การตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโปรแกรม และการบันทึก
 3. การควบคุมเส้นเรขาคณิต จากเครื่องมือวาดในโปรแกรม
 4. การใช้คำสั่ง Offset เพื่อคัดลอกระยะ และวัตถุ
 5. การใช้งานคำสั่ง Circle และการเข้า Object Snap
 6. การแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Trim และรูปแบบของการ Selection
 7. การให้ขนาดด้วยชุดคำสั่ง Dimension และการปรินท์งานออกมาเป็น PDF แบบ Crop Window

บทที่ 2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ และการจัดมาตราส่วน

autocad 2d basic

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ Title block ก่อนนำไปใช้งาน
 2. จัดหน้ากระดาษบน Layout
 3. การจัดมาตรส่วนของชิ้นงานในกรอบแบบ
 4. การสร้าง Text style และการสร้าง Dimension style
 5. ลดการทำซ้ำด้วยการสร้าง Drawing template
  แก้ไข Drawing template

บทที่ 3 เขียนแบบเครื่องกล

AutoCAD 2D Basic

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. ลดการทำซ้ำด้วยการสร้าง Drawing template
 2. การพิจารณางาน ก่อนเริ่มวาดชิ้นงาน
 3. การสร้าง Layer เพื่อเตรียมวาดชิ้นงาน
 4. วิธีการกำหนดจุเริ่มต้นในการเริ่มวาดแบบ
 5. การใช้คำสั่งวาดวัตถุ และการกำหนดระยะอ้างอิง
 6. การสร้าง Slot ด้วยคำสั่ง Trim
 7. การสร้างร่อง Slot แบบโค้ง
 8. เทคนิคการใช้คำสั่ง Fillet
 9. เติมลวดลายแบบต่าง ๆ ด้วย Hatch
 10. สร้างข้อความแบบโค้งด้วย Arc-Aligned Text
 11. วิธีการจัดมาตราส่วนของแบบที่หน้า Layout
 12. ให้ขนาดในแบบบนหน้า Layout
 13. วิธีแกไขข้อความ
 14. วิธีการใช้งานคำสั่ง Array 

บทที่ 4 เขียนแบบแปลนบ้าน

AutoCAD 2D Basic

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. สร้าง Grid line สำหรับเตรียมออกแบบแปลนบ้าน
 2. การสร้างแนวเสา และการเดินแนวผนัง
 3. การใช้งานบล๊อคเฟอนิเจอร์ และการสร้างไลน์แฮทพื้นกระเบื้อง
 4. การให้ขนาดบนเลย์เอาท์ และสั่ง Plot Publish.

เนื้อหาบทเรียน AutoCAD 3D

primitive

บทที่ 5 : Primitive.

กลุ่มเครื่องมือ Primitive เป็นกลุ่มวัตถุพื้นฐานที่ใช้ในการสร้าง Solid 3D Modeling ซึ่งควรทำความเข้าใจวีธีการขึ้นรูป และการกำหนดขนาดของวัตถุประเภทต่างๆ ในกลุ่ม Primitive และในบทเรียน ได้แยกเนื้อหาการสร้างออกเป็นเนื้อหาดังนี้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1.  การสร้าง และควบคุม Box
 2. การสร้าง และควบคุม Cylinder และ Sphere
 3. การสร้าง และควบคุม Poly solid
 4. การสร้าง และควบคุม Wedge
 5. การสร้าง และควบคุม Cone
 6. การสร้าง และควบคุม Pyramid
 7. การสร้าง และควบคุม Torus

บทที่ 6 : Solid and Boolean

กลุ่มคำสั่ง Solid และ Boolean ใช้สำหรับขึ้นรูปวัตถุจาก 2D sketch หรือแบบสองมิติ ที่มีอยู่แล้ว โดยใช้คำสั่ง Region หรือ  Boundary เพื่อสร้าง 2D Profile จากนั้นจึงใช้กลุ่มคำสั่ง Solid ขึ้นรูปในรูปแบบต่าง เพื่อให้ได้ Model ตามที่ต้องการ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. สร้าง 2D Profile จากคำสั่ง Region และ Boundary และเพิ่มความหนาวัตถุด้วยคำสั่ง Extrude
 2. เพิ่ม และตัดผิวชิ้นงานด้วยคำสั่ง Press pull
 3. สร้างความหนาของชิ้นงาน โดยหมุนรอบแกนที่คำหนด ด้วยคำสั่ง Revolve
 4. สร้าง Spring 3D ด้วยคำสั่ง Sweep
 5. เชื่อมต่อวัตถุรูปทรงต่างกันด้วยคำสั่ง Loft
 6. ใช้คำสั่ง Boolean จัดการ 3D Modeling ด้วยการ Union Subtract Intersection

บทที่ 7 : Solid Editing.

กลุ่มเครื่องมือ Solid Editing คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ตัดแต่งผิวชิ้นงาน Solid model ให้ได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะใช้บ่อยมากในการทำงานจริง และในหนึ่งคำสั่ง อาจจะมีคำสั่งย่อยอีก 2-3 คำสั่ง ซึ่งได้อธิบายไว้ในวีดีโอทั้งหมด

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. ตัดเฉือนวัตถุด้วยคำสั่ง Slice
 2. ฝัง 2D profile ใน 3D Modeling ด้วยคำสั่ง Imprint
 3.  แปลงเส้นขอบ Solid ให้เป็น 2D wire frame ด้วยคำสั้ง Extract Edge
 4. ขยายเส้นขอบชิ้นงาน Solid ด้วยคำสั่ง Offset Edge 
 5. แก้ไขผิวชื้นงานด้วยกลุ่มคำสั่ง Edit face
 6. สร้างความหนา พร้อมเจาะชิ้นงานด้วยคำสั่ง Shell
 7. ตัดวัตถุ เพื่อดูวัตถุที่ซ่อนอยู่ใน Solid model ด้วยคำสั่ง Section
 8. ควบคุม ทิศทาง ย่อขยาย Solid model ด้วยคำสั่ง Gizmo

บทที่ 8 : Modeling technique.

workshop 1

หลังจากที่ได้เรียนรู้การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Primitive และ Solid Editing ก็มาลองทำชิ้นง่าย ๆ ในใบงานนี้ ซึ่งจะได้เรียนรู้วิธีการขั้นชิ้นงานอย่างรวดเร็ว พร้อมทำภาพฉาย ภาพตัด การจัดมาตราส่วน และการให้ขนาด 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 

 1. การสร้าง Drawing template
 2. เทคนิคการใช้ตำสั่ง primitive ในการขึ้นรูปชิ้นงาน อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
 3. สร้างภาพฉายด้วยคำสั่ง Base view
 4. การให้ Dimension ลงในแบบ
 5. การปริ้นแบบ

บทที่ 9 : Model Centrifugal Pump

centrifugal pump

ในบทนี้ จะเริ่มด้วยการประกอบ 2D Profile แบบ 3มิติ เพื่อเตรียมขึ้น Solid modeling ซึ่งจะมีการ้าง Layer ให้กับชิ้นงานแต่ละส่วน เพื่อจะได้จัดการแก้ไขได้ในภายหลัง 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. วิธีใช้ Gizmo Move ในการจัดการ 2D โปรไฟล์
 2. สร้างส่วนท้ายของ Pump และเปลี่ยน 2D Hatch เป็น 3D
 3. 3D Array.
 4. Boundary technique.
 5. Neck motor.
 6. Create Hole.
 7. Nut and bolt.
 8. Edit hole.
 9. Edit Nut and bolt.
 10. 3D TEXT.
 11. Loft with path and copy edges.
 12. Edit face of pump.
 13. Add nozzle.
 14. Base Pump.
 15. Base view.

ผู้สอน

Thananyakorn Mungsachart
อ. ธนัญกรณ์ มังษะชาติ

ประสบการณ์เขียนแบบ และงานสอนเขียนแบบวิชาเครื่องกล และเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์มากว่า 10ปี

 • เจ้าของ plant3dtutor.com แหล่งความรู้งานเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
 • Admin Youtube plant 3d tutor
 • Admin Facebook page Plant 3D Tutor 
 • Admin Facebook page  Thai Electrical Drawing
 • Admin Facebook page SolidWork Electrical tutor
 • ผู้มีความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ CAD 2D, P&ID, Piping 3D, และ Electrical 2D-3D
 • อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ Autocad Plant 3D บริษัท แคดเกตเวย์จำกัด
 • อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ SolidWorks Electrical บริษัท แอพพลิแคดจำกัด (มหาชน)
 • วิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Autocad Plant 3D ให้กับบริษัทต่างๆ
 • ที่ปรึกษาวิธีการจัดการเรื่องงานเขียนแบบในระดับโครงการ เพื่อให้งานในโครงการนั้นๆใช้เวลาในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
สื่อการสอนขายดี
รูปแบบสื่อการสอน

Live course online, online, Training, USB, VDO online

AutoCAD 2D-3D จาก 1 รีวิว

 1. Nakarin Srisawat

  ชอบการสอนมากครับ สนุกและเป็นกันเอง โดยเฉพาะความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ในครอสนี้ เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้ได้จริงครับ

เพิ่มบทวิจารณ์