SolidWorks Electrical Professional 2016

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

1,500.00฿1,750.00฿

USB  สื่อการสอน SolidWorks Electrical Professional 2016

เนื้อหานี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน SolidWorks Basic มาบ้างแล้ว
 • ผู้ที่ใช้ SolidWorks อยู่แล้วและทำงานด้าน Automation Design
 • นิสิต นักศึกษาภาควิชาเครื่องกลไฟฟ้า และ Mechatronic
 • ผู้ประกอบการที่ทำงานด้านการสร้าง และควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า: U200-16 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

SolidWorks Electrical Professional 2016

ตัวอย่างเนื้อหา

เนื้อหาในสื่อการสอน

 1. วิธีการทำงานกับโปรแกรมในรูปแบบของโครงการ
 2. การจัดการพื้นที่ในโครงการก่อนเริ่มงาน
 3. วิธีการใช้ Block Diagram ในงานออกแบบไฟฟ้า
 4. การเรียกใช้งานสายไฟใน Library และ กำหนดจุดต่อร่วมกับ Virtual Circuit
 5. วิธีสร้าง Cable Core ด้วยตัวเอง
 6. วิธีการสร้าง Cable Group ชนิด R S T N PE
 7. เริ่มต้นเขียนแบบไดอะแกรมระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Scheme)
 8. วิธีการแก้ไขสัญลักษณ์ใน Library
 9. วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Block diagram ไปยัง Scheme
 10. เริ่มต้นเขียนแบบไดอะแกรมระบบควบคุมไฟฟ้า (Control Scheme)
 11. วิธีเรียกใช้งาน “Aux. Contractor”
 12. การจัดการเรื่องของ Function และ LOcation ในงานเขียนแบบไฟฟ้า
 13. วิธีเรียกใช้งาน Input PLC
 14. วิธีเรียกใช้งาน Output PLC
 15. วิธีเพิ่มข้อความเข้าไปในสัญญลักษณ์ PLC
 16. วิธีการผนวก Manufacturer part เข้าสายไฟ และสัญลักษณ์ต่างๆในโครงการ
 17. วิธีการใช้งาน Component tab
 18. วิธีสร้าง Manufacturer part ด้วยตัวเอง
 19. วิธีการสร้าง Cable เพื่อใช้ในโครงการ
 20. วิธีการใช้งาน Macros
 21. วิธีการบอกจุดเชื่อมต่อแบบแต่ละแผ่นในโครงการ
 22. วิธีสร้างรายการวัสดุ และรายงานประเภทต่างๆของงานแบบไฟฟ้า
 23. วิธีการจัดการความเรียบร้อยก่อนส่งแบบในโครงการ
 1. การจัดการเพื่อเตรียมพื้นที่ ก่อนเริ่มทำการวางระบบไฟฟ้าในโครงการ
 2. วิธีการนำตู้ไฟฟ้าแบบ 3มิติเข้ามาร่วมใช้งานในโครงการ
 3. การเรียกใช้งาน Rails ลงในตู้ไฟฟ้า
 4. การเรียกใช้งาน Duct ลงในตู้ไฟฟ้า
 5. ประกอบชิ้นงานสามมิติด้วยคำสั่ง Standard Mate Feature
 6. ประกอบชิ้นงานสามมิติด้วยคำสั่ง Advance Feature
 7. วิธีการแปลงชิ้นงานจากโปรแกรม SolidWorks ให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสามมิติ
 8. การเพิ่ม Auxiliary Contactor ลงในตู้ไฟฟ้า
 9. ทำงานกับ Electrical 3D Component ได้รวดเร็วขึ้น ด้วยคำสั่ง Associate
 10. การเรียกใช้งาน Door Component
 11. การจัดการเตรียมพื้นที่ Door component เพื่อเตรียมอุปกรณ์
 12. การจัดการพื้นที่ แผงสวิตซ์ควบคุมบนตู้ไฟฟ้า
 13. ทดสอบความสัมพันธ์ของแบบ Schematic และ Electrical 3D ในโครงการ
 14. การเตรียม Routing Path สำหรับการ 3D Wiring
 15. เดินสายไฟในตู้แบบอัตโนมัติ ด้วย Route Wire Feature
 16. แยกชุดสายไฟ Power และ Control ด้วย Segregation route wire
 17. หาจำนวนสายใน Duct ด้วยคำสั่ง Duct fill ratio
 18. การทำงานร่วมกับ Layout Plan ใน Assembly ของ SolidWorks
 19. เชื่อมต่อข้อมูลของ Schematic เข้ากับ Elctrical 3D Component ด้วยคำสั่ง Associate
 20. สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพื่อเตรียมเดินสาย Cable
 21. การจัดการ Cable ที่ใช้ในโครงการ
 22. Route Cable และจัดเตรียมเอกสารเพื่อปิดโครงการ

 

 

รูปแบบสื่อการสอน

USB, VDO online

SolidWorks Electrical Professional 2016 จาก 1 รีวิว

 1. รัชพงศ์

  เป็นสื่อการสอนที่ครอบคลุมการเขียนแบบไฟฟ้า และอาจารย์ยังให้คำแนะนำได้ดีมาก

เพิ่มบทวิจารณ์