SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

4,000.00฿

SolidWorks Electrical 3D

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และการนำเสนองานในรูปแบบสามมิติ ลดเวลาในการออกแบบ ลดความผิดพลาดในการประเมิณมูลค่าของงานในโครงการ
หลักสูตร 12 ชั่วโมง 
รหัสสินค้า: 204 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

SolidWorks Electrical 3D

สำหรับบทเรียน เขียนแบบไฟฟ้าด้วย SolidWorks Electrical 3D ผู้เรียนต้องผ่านบทเรียนหลักสูตร 12 ชั่วโมง

เรื่อง เขียนแบบไฟฟ้าด้วย SolidWorks Electrical schematic เสียก่อนหรือมีความรู้มาก่อนแล้ว ผู้เรียนจึงเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างการเขียนแบบ Electrical schematic diagram และ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้สร้าง Electrical 3D Component ในบทเรียน SolidWorks Electrical 3D

การเขียนแบบไฟฟ้าในรูปแบบของสามมิตินั้น ค่อนข้างที่จะใหม่มากในบ้านเรา

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

ถือเป็นความได้เปรียบในเรื่องของการทำงานให้มีความแตกต่าง
– ทั้งเรื่องของกระบวนการทำงาน และการนำเสนองานที่ชัดเจนในรูปแบบสามมิติ
– เวลาที่ลดลงในการออกแบบ
– ความผิดพลาดในการประเมิณมูลค่าของงานในโครงการ
ซึ่งทั้งสามข้อที่ผมกล่าวมาในขั้นต้นนั้น ในงานอุตสาหกรรมคือ การใช้งาน Software ในการออกแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลางาน และความซับซ้อนของการออกแบบงานระบบไฟฟ้า

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
– มีพื้นฐานการใช้งาน SolidWorks Basic มาบ้างแล้ว
– ใช้ SolidWorks อยู่แล้วและทำงานด้าน Automation Design
– นิสิต นักศึกษาภาควิชาเครื่องกลไฟฟ้า และ Mechatronic
– ผู้ประกอบการที่ทำงานด้านการสร้าง และควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ

เนื้อหาอบรมวันที่ 1

1. การจัดการเพื่อเตรียมพื้นที่ ก่อนเริ่มทำการวางระบบไฟฟ้าในโครงการ
2. วิธีการนำตู้ไฟฟ้าแบบ 3มิติเข้ามาร่วมใช้งานในโครงการ
3. การเรียกใช้งาน Rails ลงในตู้ไฟฟ้า
4. การเรียกใช้งาน Duct ลงในตู้ไฟฟ้า
5. ประกอบชิ้นงานสามมิติด้วยคำสั่ง Standard Mate Feature
6. ประกอบชิ้นงานสามมิติด้วยคำสั่ง Advance Feature
7. วิธีการแปลงชิ้นงานจากโปรแกรม SolidWorks ให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสามมิติ
8. การเพิ่ม Auxiliary Contactor ลงในตู้ไฟฟ้า
9. ทำงานกับ Electrical 3D Component ได้รวดเร็วขึ้น ด้วยคำสั่ง Associate
10. การเรียกใช้งาน Door Component
11. การจัดการเตรียมพื้นที่ Door component เพื่อเตรียมอุปกรณ์
12. การจัดการพื้นที่ แผงสวิตซ์ควบคุมบนตู้ไฟฟ้า

เนื้อหาอบรมวันที่ 2

13. ทดสอบความสัมพันธ์ของแบบ Schematic และ Electrical 3D ในโครงการ
14. การเตรียม Routing Path สำหรับการ 3D Wiring
15. เดินสายไฟในตู้แบบอัตโนมัติ ด้วย Route Wire Feature
16. แยกชุดสายไฟ Power และ Control ด้วย Segregation route wire
17. หาจำนวนสายใน Duct ด้วยคำสั่ง Duct fill ratio
18. การทำงานร่วมกับ Layout Plan ใน Assembly ของ SolidWorks
19. เชื่อมต่อข้อมูลของ Schematic เข้ากับ Elctrical 3D Component ด้วยคำสั่ง Associate
20. สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพื่อเตรียมเดินสาย Cable
21. การจัดการ Cable ที่ใช้ในโครงการ
22.Route Cable และจัดเตรียมเอกสารเพื่อปิดโครงการ

ตัวอย่างการสอน