สอน AUTOCAD PLANT 3D

4,000.00฿8,000.00฿

สอน AUTOCAD PLANT 3D หลักสูตร 12 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่สอนโปรแกรมนี้มาก 10 ปี แถมฟรีคู่มือ และคอร์สออนไลน์ และรับใบประกาศเมื่อสิ้นสุดการอบรม
รหัสสินค้า: 103 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

BASIC 3D PIPING FOR AUTOCAD PLANT 3D

ความต้องการเบื้องต้นของผู้เรียน
 • สามารถใช้เมาส์ และพิมพ์ไทย-อังกฤษได้คล่อง
 • ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ทักษะพื้นฐานการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาบ้างแล้ว
ภาพรวมบทเรียน

บทเรียนหลักสูตร Basic 3D Piping นี้ จะใช้เวลาอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Expert 3D Piping 36 ชั่วโมง บริษัท แมคทริค จํากัด มหาชน
Play Video
autocad plant 3D
หัวข้ออบรมหลักสูตร 12 ชั่วโมง
เนื้อหาอบรมวันที่ 1​ เริ่มอบรม เวลา 9:30-16:30 น
 • การตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโปรแกรมก่อนเริ่มเขียนงาน
 • การสร้างโครงการ และการเรียกใช้งานไฟล์ และโฟลเดอร์
 • การสร้าง Tank และ Pump ด้วย Parametric modeling
 • Basic 3D Pipe routing.
 • Spec Editor
 • เขียนแบบโครงสร้างงานเหล็ก
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
 • Piping 3D Routing technique
 • การตั้งค่าการแสดงผล Isometric Drawing Piping
 • การทำภาพฉาย 2D จาก 3D Piping Modeling 
 • เรียก BOQ ทั้งโครงการด้วย Report Creator

สอบผ่านร้อยละ 75 จึงได้ใบประกาศจากผู้อบรม

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ใน 12 ชั่วโมง

บทที่ 1 การตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโปรแกรม ก่อนเริ่มเขียนงาน
 • เป็นการตั้งค่าเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องผู้เรียน ให้ตรงกับเครื่องผู้สอน เพื่อที่การสอนจะได้ออกไปในทิศทางเดียวกัน
บทที่ 2 การสร้างโครงการ และการเรียกใช้งานไฟล์ และโฟลเดอร์
 • เนื่องจากโปรแกรม AutoCAD Plant 3D เป็นโปรแกรม CAD ในระดับโครงการ จึงต้องมีการสร้างโครงการ
  และการวางแผนการทำงานควบคู่กับการสร้าง โฟลเดอร์ และไฟล์อยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากของการทำงานในอนาคต
autocad
บทที่ 3 Tank และ Pump Parametric modeling

ในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องการพิจารณา North plant
และ Layout plan รวมถึงเรื่องการตรวจสอบElevation
ในแต่ละส่วนก่อนที่จะสร้าง และวาง
Equipment ลงใน Layout plant
ซึ่งจะมีผลกับการที่โปรแกรม 
ต้องระบุค่า E, N, EL ในแบบ Isometric 

 • วิธีการตรวจสอบ Layout plan และการนำเข้ามาใช้ในโครงการ
 • สร้างถังแนวตั้งด้วย Parametric Equipment
 • การสร้าง และแก้ไข Nozzle ของ Equipment
 • การแนบไฟล์ Layout plan และการเคลื่อนย้ายวัตถุ 
 • การควบคุมโมเดลด้วย View and Virtual style control
 • การย้ายวัตถุ ด้วยคำสั่ง Move ใน 3D model
 • การใช้งาน และการตั้งค่า 3D Parametric Pump
autocad plant 3D
บทที่ 4 Basic 3D Pipe routing

หลังจากได้ติดตั้ง Equipment เป็นที่เรียบร้อย ในบทนี้จะได้เรียนรู้
เครื่องมือการเดินท่อ และการปรับระนาบท่อในโปรแกรมเบื้องต้น

 • การเรียกใช้งาน Pipe spec
 • การเดินท่อ และการกำหนดระยะ
 • การเรียกใช้งาน Fitting
 • การปรับระนาบ และการเชื่อมต่อกับ Equipment
autocad plant 3D
บทที่ 5 Spec editor

ในบทเรียนนี้ จะสอนถึงวิธีการแก้ไข Piping spec ที่มีอยู่แล้วในโครงการ
โดยจะใช้ Pipe spec CS150 มาแก้ไขรายละเอียดของท่อที่ใช้
รวมถึงการเพิ่ม Piping component และการจัดการ Valves

 • วิธีการแก้ไข Pipe spec ใน AutoCAD Plant 3D 2018 ขึ้นไป
 • วิธีแก้ไข Description ของ Pipe
 • วิธีเพิ่มขนาดท่อเข้าไปใช้ในโครงการ
 • จัดการอุปกรณ์ใน Pipe spec และเพิ่มอุปกรณ์จาก Catalog editor
 • วิธีการปรับแต่ง Valve and Hand valve Operator 
 • การวางอุปกรณ์ลงในท่อ และจัดการระยะให้ได้ตามที่ต้องการ
 • วิธีสร้าง Pipe line number (Override Mode)
 • การจัดการ Pipe support
 • รูปแบบของ PCF (Piping component files)
 • Export Isometric piping drawing (Production Isos)
autocad
บทที่ 6 เขียนแบบโครงสร้างงานเหล็ก

สำหรับเนื้อหานี้ จะได้เรียนรู้การนำ Structure member จากโปรแกรม
นำมาขึ้นเป็น 3D Platform รวมถึงการใช้ 3D Gridline
เพื่อให้การขึ้น Structure Model นั้นง่ายยิ่งขึ้น

 • วิธีสร้าง 3D Grid line
 • รูปแบบการแสดงผลของ Stricture
 • การใช้งาน Plate
 • การใช้งาน Catalog Structure JIS
 • การตั้งค่า Member และการใช้งาน Structure (Column)
 • การแก้ไข Structure (Beam)
 • การเรียกใช้คำสั่ง Isolate
 • วิธีการสร้างบันไดด้วยคำสั่ง Stair
 • วิธีการตัด และตกแต่ง Member
 • วิธีการสร้าง Grating
 • วิธีการสร้าง Grating จาก Exiting Polyline
 • สร้าง kick plate จาก 3D Modeling
 • วิธีการสร้าง Ladder และการปรับแต่งระยะ
autocad
บทที่ 7 Pipe Routing technique.

ในบทนี้ จะได้เรียนรู้หลักการทำงาน 3D Pipe Routing ของโปรแกรม
ในการเดินท่อ ควบคุมระยะ กำหนดความสูง รวมถึงเทคนิคการ
กำหนดทิศทางของแนวท่อ ให้ได้ตามความต้องการ

 • วิธีกำหนด Line number ก่อน Route pipe
 • วิธีเรียกใช้งาน Override snap
 • วิธีการเปลี่ยนขนาดท่อ ระหว่าง Route Pipe
 • วิธีการเปลี่ยนระนาบในการเดินท่อ (Plane)
 • วิธีแก้ไขระยะท่อที่เดินไปแล้ว
 •  วิธีปรับระกับความสูงของท่อ โดยอิงจาก BOP
 • วิธีการเรียกใช้งาน Olet
 •  รูปแบบการกำหนดระยะห่างของ วาล์ว กับท่อ
 • เทคนิคการใช้คำสั่ง move part 
 • วิธีเปลี่ยน Hand valve operate เป็น Actuator
autocad plant 3D
บทที่ 8 Isometric Drawing Setting

เรียนรู้การจัดการ และการตั้งค่า Isometric drawing เบื้องต้น
รวมถึงข้อกำหนดที่สำคัญต่างๆของการตั้งค่า
ก่อนที่จะนำแบบ Isometric นั้นออกไปใช้งานเพื่อทำการประกอบท่อ

 • วิธีกำหนด Insulation เข้าไปใน Pipeline No.
 • วิธีการ Override insulation (personal protection insulation)
 • การเพิ่มจุดเชื่อมลงไปในท่อ และวิธีกำหนด Field Weld.
 • วิธีการแบ่งส่วน Pipeline No. ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ
 • วิธีการใช้งานสัญลักษณ์ในกลุ่มของ Iso Annotation
 • วิธีสร้าง Isometric template ของตัวเอง
 • กำหนดความยาวท่อสูงสุด เพื่อให้โปรแกรม กำหนด Weld Joint
 • วิธี Generate iso ทั้งหมดได้ในแผ่นเดียว
 • วิธีการปรับค่า Isogen ให้ตรงกับค่า True North Plant
 • วิธีการเพิ่ม Field and Shop weld 
 • วิธีการปรับแต่งการแสดงผล Dimension
 • แบบการแสดงผล Pipe slope
 • การจัดการ และสร้าง Isometric Title block
autocad plant 3D
บทที่ 9 Orthographic projection

เรียนรู้การตั้งค่าที่สำคัญ ก่อนที่จะนำโมเดลมาทำภาพฉายใน Orthographic
รวมถึงการเพิ่มมาตราส่วน และการเรียกใช้กลุ่มข้อมูล TAG แสดงลงในแบบ
รวมถึงหา BOQ Pipe ping component ของทั้งโครงการ
ด้วย Report Creator

 • สร้างภาพฉายจาก 3D model ด้วยคำสั่ง Orthographic
 • วิธีการสร้าง และ Save view cube
 • วิธีการแก้ไขภาพฉายใน Orthographic
 • การเพิ่มมาตราส่วนลงไปใน Ortho.
 • การสร้างภาพฉายด้วยคำสั่ง Adjacent view
 • การสร้าง Section view.
 • การให้ขนาด และการเรียกใช้ Annotation
 • วิธีการอัพเดทจาก 3D Model ไปยัง Ortho
 • การเรียกใช้งาน Report เพื่อดู Part list ทั้งหมดในโครงการ
 •  วิธีการ Export report ออกไปในรูปแบบไฟล์ต่างๆ

ตารางอบรม

ระบุวันอบรม

จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์

เลือกรูปแบบการอบรม

,