วิธีแก้เตือน License checkout timed out ในโปรแกรม AutoCAD

| |

เมื่อเจอปัญหานี้ อย่าพึ่งหัวร้อนรีบถอนโปรแกรม มาดูวิธีแก้ปัญหา License checkout time ในโปรแกรม AutoCAD กันครับ

autocad
License checkout

ขั้นตอนการแก้ไข

  • จากภาพให้หัวข้อ Quick without saving
  • ให้เปิดหน้าต่าง Service ของ Window ขึ้นมา อาจจะเปิดโดยการพิมพ์ที่ช่อง Search ของ Window จะพบรูปฟันเฟือง ให้คลิกซ้ายเพื่อเปิดโปรแกรม
autocad
  • เมื่อหน้าต่าง Service เปิดขึ้นมา ให้เลื่อนข้อความลงมาแล้วมองหาคำว่า Autodesk Desktop licensing service
  • จากนั้นที่ช่อง Startup type ที่คำว่า Automatic ให้คลิกขวา แล้วคลิกซ้ายที่คำว่า Start
  • จากนั้น เปิดโปรแกรมอีกครั้ง

Similar Posts