Fix Solidworks Cannot connect to license server

Fix Solidworks Cannot connect to license server

Fix Solidworks Cannot connect to license server

หากท่านใดเปิดโปรแกรม SolidWorks แล้วพบแจ้งเตือน Could not obtain a license for Solidworks standard. Cannot connect to license server,ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่ครับ เพราะปัญหาเกิดจากตัวที่เกี่ยวกับ license server  หยุดทำงาน ที่ต้องทำก็คือ เข้าไปเปิดมันอีกครั้งครับ

วิธีการแก้ไข

  • ที่ช่องค้นหาของ windows ให้พิมพ์คำว่า Services
  • จากนั้นคลิกที่ไอคอน Services
  • ที่หน้าต่าง Services ไปที่ช่อง Name ด้านขวามือ แล้วคลิกที่คำว่า SolidWorks Licensing Service จากนั้นกดปุ่ม Start

  • แล้วทำซ้ำอีกครั้งกับ SolidWorks Flexnet Server

  • จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อปิดแจ้งเตือน แล้วเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมาอีกครั้ง ก็จะใช้งานได้ครับ

Similar Posts