AUTOCAD 2D

4,000.00฿6,500.00฿

เขียนแบบเบื้องต้นหลักสูตร 12 ชั่วโมง
ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D Version 2018-2021

รหัสสินค้า: 101-20 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เริ่มต้นเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D-3D
 • นักศึกษาวิชาเครื่องกล และวิศวกร รวมถึงผู้ที่สนใจ

บทที่ 1 มือใหม่หัดเขียน

สิ่งทีจะได้เรียนรู้

 1. ประเภทของไฟล์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
 2. การตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโปรแกรม และการบันทึก
 3. การควบคุมเส้นเรขาคณิต จากเครื่องมือวาดในโปรแกรม
 4. การใช้คำสั่ง Offset เพื่อคัดลอกระยะ และวัตถุ
 5. การใช้งานคำสั่ง Circle และการเข้า Object Snap
 6. การแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Trim และรูปแบบของการ Selection
 7. การให้ขนาดด้วยชุดคำสั่ง Dimension และการปรินท์งานออกมาเป็น PDF แบบ Crop Window

บทที่ 2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ และการจัดมาตราส่วน

สิ่งทีจะได้เรียนรู้

 1. ตรวจสอบ ความถูกต้องของ Title block ก่อนนำไปใช้งาน
 2. จัดหน้ากระดาษบน Layout และการตั้งค่าเบอร์ปากกาเพื่อแสดงความหนาเส้นในแบบ
 3. การจัดมาตรส่วนของชิ้นงานในกรอบแบบ
 4. การสร้าง Text style และการสร้าง Dimension style

บทที่ 3 เทคนิคงานเขียนแบบ

สิ่งทีจะได้เรียนรู้

 1. ลดการทำซ้ำด้วยการสร้าง Drawing template
 2. การพิจารณางาน ก่อนเริ่มวาดชิ้นงาน
 3. เทคนิดการใช้คำสั่ง Aray และ Rotate
 4. เปลี่ยนวัตถุให้เป็นชุดเดียวกันด้วยคำสัง MA
 5. เทคนิคการทำภาพขยายบน Layout

บทที่ 4 การเขียนแบบ Isometric เบื้องต้น

สิ่งทีจะได้เรียนรู้

 1. เขียนภาพ 2D Isometric เบื้องต้น
 2. วิธีการเขียน 2D Isometric Piping

 

บทที่ 5 เขียนแบบแปลนบ้าน

สิ่งทีจะได้เรียนรู้

 1. เริ่มต้นเขียนแปลนในหน่วยเมตร
 2. การสร้าง Gridline
 3. การสร้างแนวกำแพง
 4. วิธีหาตารางเมตร ของแปลน 3 รูปแบบ
 5. ขยายแบบจากหน่วยเมตร เป็นหน่วยมิลลิเมตร
 6. การสร้างและการใช้งาน Block
 7. สร้าง Block ที่แก้ไขข้อความไม่ให้ซำกันได้ด้วย Block Attribute
 8. การจัดมาตราส่วน และการให้ขนาด

บทที่ 6 เขียนแบบ 3มิติ เบื้องต้น

สิ่งทีจะได้เรียนรู้

 1. การใช้งาน และควบคุมวัตถุสามมิติเบื้องต้น
 2. การแก้ไขชิ้นงานด้วยคำสั่ง Solid Editing
 3. สร้างภาพฉายจากโมเดลด้วยคำสั่ง Base view
 4. การสร้างภาพตัด และ Detail
 5. การแก้ไขวัตถุ และการอัพเดท

จากนั้นทำแบบทดสอบ แล้วรับใบประกาศ
สามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด และส่วนเสริมในคอร์สออนไลน์

ระบุวันอบรม

จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์

เลือกรูปแบบการอบรม

,