AUTOCAD PLANT 3D MASTER COLLECTION 2017

1,990.00฿

AUTOCAD PLANT 3D MASTER COLLECTION 2017

สื่อการสอนเขียนแบบงานท่ออุตสาหกรรมกลุ่มพลังงาน ด้วยโปรแกรม AutoCAD Plant 3D 2017

กลุ่มวิชาในบทเรียน

 1. AutoCAD P&ID 2017
 2. AutoCAD Plant 3D 2017
 3. Spec Editor 2017
 4. Navisworks 2017

 

รหัสสินค้า: U100-17 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

AUTOCAD PLANT 3D MASTER COLLECTION 2017

1 AutoCAD P&ID  (Piping and instrumentation diagram)

AUTOCAD PLANT 3D

การเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องของงานเขียนแบบ P&ID นั้นมีความสำคัญมาก เพราะในงานเขียนแบบ Piping 3D นั้น P&ID จะเป็นกระบวนการแรกๆของระบบในการเขียนแบบในโครงการ เพื่อที่จะกำหนดโครงร่างทั้งหมดของโครงการไว้ในรูปแบบ Diagram และนำข้อมูลของ P&ID ในโครงการไปขึ้นเป็น Plant 3D ในงาน Piping 3D อีกครั้งนึง ซึ่งแบบ P&ID ที่ถูกใช้ในโครงการ จะถือเป็นข้อมูลหลักที่ไว้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของงาน Piping ที่ถูกสร้างจริงทั้งหมด


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. การสร้าง และการจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์ในโปรเจค.
 2. การเปลี่ยนข้อกำหนดของ Tag ใน Equipment library
 3. การเรียกใช้งาน และการปรับแต่ง Equipment. ในแบบ P&ID
 4. การเรียกใช้ Primary Line. เพื่อกำหนด Process ในงาน P&ID
 5. วิธีเพิ่ม Piping spec และ Service เข้าไปใน Library
 6. วิธีแก้ไขข้อกำหนด Flow direction ของ Reducer
 7. การเรียกใช้ Instrument line and symbols รวมถึงการปรับแต่ง
 8. การใช้งาน Tag และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการช่วงโยง Tag ในโครงการ
 9. Tag และรูปแบบของคำอธิบาย (Annotation Style.)
 10. การจัดการ Sline Group และ Tag ใน P&ID
 11. ค้นหา และปรับปรุงข้อมูลทั้งโครงการด้วย Data Manager.
 12. วิธี Convert P&ID เก่าที่มีอยู่ให้เป็น Advance P&ID
 13. วิธีการใช้คำสั่ง Similar และ Isolate object ในแบบ P&ID
 14. เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแผ่นด้วย off page connector.
 15. การสร้างข้อมูลใหม่ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน library ของโปรแกรม
 16. ข้อกำหนด และการจัดการ Pipe line tag โครงการ
 17. ตรวจสอบความผิดพลาดของงานที่เขียนในโครงการด้วย Validate Project.
 18. สรุปข้อมูลทั้งหมดของโครงการ ในรูปแบบของรายงาน ด้วย Report Creator
 19. วิธีการนำข้อมูลจาก P&ID ไปใช้กับ Piping 3D


2 AutoCAD Plant 3D 2017 (Basic 3D Piping)

3D Piping ถือเป็นส่วนที่สำคัญของงานในโครงการ เพราะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ Equipment ในโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลการทำงานจาก P&ID รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ตามรายการ Piping spec ที่กำหนดไว้และแสดงข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของ 3D ซึ่งทำให้งานก่อนหน้านี้ที่มีความซับซ้อนในกระบวนการออกแบบ สามารถทำออกมาได้ง่าย รวดเร็ว และชัดเจนขึ้น และในตัวโปรแกรมเอง ยังสามารถทำแบบ Isogen หลังจากทำ Piping 3D ได้ทันที รวมถึงการทำภาพฉายจาก Orthographic ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ จะช่วยลดกระบวนการทำซ้ำในงานแบบได้มากกว่า 50 % ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ความถูกต้อง และความสวยงานจากแบบในโครงการ และโปรแกรมยังมี Report Creator ซึ่งจะช่วยผู้ที่ทำงาน สามารถสรุปข้อมูลรายการ Bill Of Material ประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สามารถทราบจำนวนเงินที่ต้องลงทุนในโครงการได้อย่างแม่นยำ


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. การตั้งค่าสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มใช้งาน
 2. สร้างโปรเจคเพื่อใช้งานในโปรแกรม
 3. การสร้างโฟล์เดอร์ และไฟล์ในโครงการ
 4. การสร้างและการจัดการ Equipment ในโปรเจค
 5. การสร้าง และจัดการ Nozzle Equipment รวมถึงการร้าง Equipment template
 6. การเรียกใช้งาน Pump และการปรับแต่งค่า
 7. การเรียกใช้งาน JIS member
 8. การใช้งาน Footing and Plate
 9. การใช้งาน Column and Beam
 10. การสร้าง และปรับแต่งค่า Ladder and Handrail
 11. 3D Pipe routing เบื้องต้น
 12. การปรับแต่ง Piping Spec.
 13. ทดสอบ Piping spec โดยการเพิ่ม Strainer
 14. การเพิ่ม Equipment TAG เข้าระบบ
 15. Edit Pipe routing.
 16. การทำงานร่วมกับ Add to selection Feature.
 17. การทำแบบ Isometric drawing ด้วยคำสั่ง Production Iso.
 18. เทคนิคการเดินท่อสามมิติแบบ Rout Pipe Fitting.
 19. การใช้คำสั่ง Change Pipe Elevation เพื่อจัดการแก้ไขระดับ และระยะห่างระท่อในแบบ
 20. เทคนิคการเปลี่ยนเส้น ให้เป็นท่อในพริบตา (Line to Pipe)
 21. เทคนิคการเพิ่ม หรือลดขนาดท่อที่วางในแบบไปแล้วแบบง่ายๆ
 22. เทคนิคการ Copy ท่อทั้งไลน์เพื่อนำไปแก้ไขในแบบแผ่นอื่นอย่างรวดเร็ว
 23. การตั้งค่า และการปรับแต่ง Isometric Drawing.
 24. การจัดการ และการสร้างภาพฉาย 2D ในโครงการ
 25. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทั้งโครงการเพื่อประเมิณราคาด้วยคำสั่ง Report
 26. ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาคทฤษฏี
 27. ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

3 AutoCAD Plant 3D Spec Editor

AutoCAD Plant 3D

Piping Specification หรือที่เราอาจได้ยินเขาเรียกกันว่า Piping spec นั้น คือ เอกสารควบคุมรายการใช้วัสดุ ประเภท Piping component ทั้งหมดในโครงการ ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ จะมีข้อกำหนดที่สัมพันธ์กับงาน P&ID โดยตรง และยังถูกควบคุมให้ใช้ตามข้อกำหนดในงาน Piping 3D อีกด้วย อีกทั้งมีผลโดยตรง กับข้อความที่จะแสดงใน Isogen ของ Piping  3D ครับ

ต้องกำหนดอะไรบ้างใน Piping spec.
สิ่งที่ต้องกำหนดใน Piping spec ส่วนแรกคือ
ขอบเขตของ Piping component  ท่อขนาดเล็กสุด จนถึงขนาดใหญ่สุดที่ใช้ในโครงการ รวมถึงอุปกรณ์ Fitting ประเภทต่างๆด้วย ซึ่งภายในนั้นจะระบุถึง Code and Material ของท่อที่จะถูกนำมาใช้ในโครงการ รวมถึงอุปกรณ์จำพวก Valve, Bolt Nut, Gasket อีกด้วยครับ
สิ่งที่ต้องกำหนดส่วนที่สอง
Branch table จะมีส่วนที่สำคัญมากในโปรแกรม AutoCAD Plant 3D
การที่โปรแกรมสามารถใช้งานในส่วนของ Auto Route ได้ ก็สืบเนื่องมากการกำหนด Branch table ใน Piping spec นี้ล่ะครับ เพราะ Branch table จะเป็นตัวกำหนดในเรื่อง Header และ Branch ของ Pipe ที่ใช้ในโปรเจค ว่าในแต่ขนาดท่อที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Header และ Branch ของ Pipe นั้น สามารถใช้ Fitting ประเภทใดได้บ้างครับ เพราะเหตุนี้โปรแกรมจึงสามารถทำงานในโหมด Auto Route ได้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. Piping spec และความสัมพันธ์ ระหว่างงาน P&ID และ 3D Piping
 2. การสร้าง Piping spec ไว้ใช้งาน
 3. การใช้งาน Pipe and fitting catalog และ Valve Catalog
 4. ข้อกำหนด และการค้นหาใน Part Category
 5. วิธีการใช้งาน Filter และ Property Overrides
 6. การคัดแยกอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น ไม่ให้แสดงใน Spec
 7. การเพิ่มอุปกรณ์จาก Spec Editor
 8. การกำหนด และสร้าง Branch table ด้วย Branch Table Editor
 9. ทดสอบ Piping spec สร้างด้วย Piping 3D จาก AutoCAD Plant 3D
 10. สร้างอุปกรณ์พิเศษใน Piping spec ด้วยวิธีการ Block Mapping.

4 NavisWorks Manage 2017

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ จะต้องใช้โปรแกรม 3D หลายโปรแกรมในการออกแบบมาช่วยในการออกแบบให้ไวขึ้น แต่ปัญหาต่อมาคือ จะต้องนำงานที่ออกแบบด้วย 3D เหล่านั้น มาแสดงร่วมกันในไฟล์เดียว ซึ่งถ้าหากใช้โปรแกรม CAD 3D ตัวใดตัวนึงมารวบรวมเพื่อแสดงผล และจัดการงานในโครงการนั้น ผลลัพท์ที่ได้คือ แทบจะเปิดงานเหล่านั้นมาแสดงไม่ได้เลย และไม่สามารถเชื่อมต่อ หรืออัพเดทงานที่แก้ไขแล้วได้ทันที

 

เพราะฉนั้น ทางออกของปัญหานี้คือโปรแกรม NavisWorks ครับ

ที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดที่ผมกล่าวมาในขั้นต้น และยังสามารถวัดระยะในโมลเดลเพื่อเก็บข้อมูล การทำ Clash detecttive- Annimation-Motion-Project timeliner รวมถึงการ Presentation ได้ด้วย โดยสามารถส่งไฟล์ให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปทำงานต่อด้วยไฟล์นามสกุล .nwd ซึ่งสามารถเปิดใช้งานในโปรแกรม Naviswork Freedom ซึ้งเป็นโปรแกรมฟรีได้ด้วย

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. การเปลี่ยน Interface
 2. การตั้งค่า Option ก่อนใช้งาน
 3. การนำไฟล์ CAD ประเภทต่างๆเข้ามาใช้งานในโปรเจค
 4. ประเภทของไฟล์ที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม NavisWorks
 5. การแสดงผลโมเดลสามิติในรูปแบบต่างๆ
 6. การบันถึงบริเวณงานที่ทำ เพื่อกลับมาดูภายหลัง (Save view point)
 7. การสร้าง Annimation
 8. เดินสำรวจใน Plant ที่สร้างด้วยคำสั่ง Walk though
 9. จัดการกลุ่มอุปกรณ์ด้วย manage-set
 10. จัดการไฟล์ในโครงการด้วย Selection tree.
 11. การวัดระยะในแบบรูปแบบต่างๆ
 12. ตรวจสอบการชนของวัตถุในโครงการด้วย Clash detective
 13. การให้ Material กับ 3D Modeling
 14. การเตรียมสภาพแวดล้อมก่อน Rendering
 15. Rendering

 

 

รูปแบบสื่อการสอน

online, USB

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “AUTOCAD PLANT 3D MASTER COLLECTION 2017”