fbpx

HOW TO CREATE SYMBOL FOR POWER SINGLE LINE

Play Video
CREATE SYMBOL FOR POWER SINGLE LINE

หลายท่านที่เขียน Single line ในงาน MDB ด้วยโปรแกรมนี้
จะมีอาการปวดหัวเล็กน้อย เกี่ยวกับการสัญญลักษณ์ที่ต้องใช้เขียนในแบบ
ก็เลยอาจจะต้องเลี่ยงไปเขียนที่ Scheme mode
แต่ก็มักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการซ้ำของ Manufacturer part
วันนี้ ผมเลยแนะนำวิธีง้ายง่าย ในการวาด Power single line ในโหมดที่มันควรจะอยู่ในโหมด Wiring line diagram มาให้ดูครับ